Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Imielinie gorąco dziękuje Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy za pomoc prawną udzieloną stowarzyszeniu i członkom stowarzyszenia.