KKontrahenci Ci nie płacą?

Większość przedsiębiorców ma problem z nierzetelnymi kontrahentami. Kiedy zmuszony jesteś upominać się o swoje należności, przed wejściem na drogę sądową należy wysłać kontrahentowi pismo wezwanie do zapłaty. Za sporządzenie ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty pobieramy wynagrodzenie w wysokości 100zł netto. Jeżeli Twój dłużnik zapłaci należność lub jej część po otrzymaniu wezwania, wysokość wynagrodzenia brutto ulegnie zwiększeniu o 5% kwoty, którą zapłacił Twój dłużnik.

Jeżeli Twój dłużnik nie zareaguje na skierowane do niego wezwanie i konieczne będzie wystąpienie na drogę sądową, to za poprowadzenie procesu pobieramy wynagrodzenie w wysokości netto stawki minimalnej określonej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, która wynosi:

Wartość przedmiotu sprawy:Stawka minimalna:W tym:
Do 500zł60zł20 minut pracy
Powyżej 500zł do 1.500zł180zł1 godzina pracy
Powyżej 1.500zł do 5.000zł600zł3 godziny pracy
Powyżej 5.000zł do 10.000zł1.200zł6 godzin pracy
Powyżej 10.000zł do 50.000zł2.400zł12 godzin pracy
Powyżej 50.000zł do 200.000zł3.600zł18 godzin pracy
Powyżej 200.000zł7.200zł36 godzin pracy

Jeżeli proces okaże się wyjątkowo długotrwały i ilość czasu poświęconego na udział w rozprawach, sporządzanie pism procesowych, spotkania, rozmowy telefoniczne i korespondencje email z klientem przekroczy czas wskazany w powyższej tabeli, to za każdą dodatkową godzinę pracy pobieramy wynagrodzenie w wysokości 200 zł netto.

W momencie zlecenia wniesienia pozwu i zastępstwa procesowego pobieramy zaliczkę w wysokości stawki minimalnej, powiększoną o 22% podatku VAT.

W sprawach o kluczowym znaczeniu dla klienta oprócz honorarium opartego na powyższych zasadach negocjujemy z klientem premię za sukces, płatną tylko w razie wygrania sprawy, w wysokości od 0,5 % do 10% wartości przedmiotu sprawy.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

skontaktuj się

/
/