Radca-Prawny

Radca Prawny - odznaczony złotą odznaką Zasłużony dla samorządu Radców Prawnych.

Radca Prawny Jędrzej Klatka

Wpisany na listę radców prawnych Nr rej. Kt 2031

Certyfikat radcy prawnego Jędrzeja Klatki na 2018 rok

Przewodniczący Komisji Zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych (KRRP)

Członek polskiej delegacji w Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy  CCBE

Przewodniczący Grupy Roboczej CCBE ds. Modelowych Zasad Etyki

Prezydent Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) nominował radcę prawnego Jędrzeja Klatkę na Przewodniczącego Grupy Roboczej ds. Modelowych Zasad Etyki na 2-letnią kadencję.

Członek International Bar Association (IBA) Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników

Członek Sieci Opieki Prawnej radcadlamnie.pl

Życiorys

Referencje

Certyfikaty i odbyte szkolenia