Baza wiedzy | Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy Katowice

Czy w przypadku zawarcia w formie aktu notarialnego umowy darowizny nieruchomości pomiędzy rodziną istnieje konieczność złożenia zgłoszenia SD-Z2?

Czy w przypadku zawarcia w formie aktu notarialnego umowy darowizny nieruchomości pomiędzy darczyńcą (matką) a obdarowaną (córką) dla skorzystania z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn wynikającego z art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn istnieje konieczność złożenia zgłoszenia SD-Z2 (zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych)?

Zawarcie z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji może zostać zawarta z pracownikiem bądź w czasie trwania stosunku pracy, bądź to po jego ustaniu. W obu przypadkach dla swej ważności musi być zawarta w formie pisemnej.

1.Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

Zmarł mój syn, który w chwili śmierci był żonaty ale nie miał dzieci. Syn nie zostawił testamentu. Ile wynosi udział spadkowy ? mój i męża (rodziców) w tym przypadku?

Zgodnie z przepisem art. 932 § 3 Kodeksu cywilnego  udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku.

Tak więc w tym przypadku (przy założeniu, że nie zachodzą tu inne okoliczności przewidziane przez Kodeks cywilny) to łączny udział spadkowy obu rodziców w masie spadkowej wynosi równo jej połowę.

Chcę złożyć pozew w postępowaniu uproszczonym. Wartość przedmiotu sporu wynosi 8 930 zł. Jak wyliczyć opłatę sądową od pozwu?

Konstrukcja przepisu art. 28 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 90, poz. 594 ze zm.) sprawia, że wyliczenie opłaty sądowej w tym przypadku jest bardzo proste. Punkt 4 art. 28 cytowanej ustawy stanowi, że przy wartości przedmiotu sporu wyższej od 7 500 zł opłata sądowa wynosi 300 zł.

Zasady wnoszenia pozwu zbiorowego

Pozew zbiorowy to pozew, który może złożyć grupa poszkodowanych osób, wówczas gdy przedmiot sporu jest ten sam dla każdej z osób, np. kilka osób zostało poszkodowanych w tym samym wypadku. Zasady wnoszenia tzw. pozwów zbiorowych reguluje ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu zbiorowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44), która weszła w życie w dniu 19 lipca 2010 r.

Strony