Kiedy osoba fizyczna nabywa pełną zdolność do czynności prawnych? | Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy Katowice

Kiedy osoba fizyczna nabywa pełną zdolność do czynności prawnych?

Zgodnie z przepisem art. 11 Kodeksu cywilnego pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności. Z kolei pełnoletnim jest ten, kto ukończył lat osiemnaście.Zgodnie z przepisem art. 112 Kodeksu cywilnego termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.Oznacza to, że np. osoba urodzona w dniu 13 listopada 1990 r. o godz. 11:00 osiągnie pełnoletniość o północy z 12 na 13 listopada 2008 r., a nie w dniu 13 listopada 2008 r., o godz. 24:00.Co ważne pełną zdolność do czynności prawnych posiadają tylko osoby fizyczne, które ukończyły osiemnaście lat i nie zostały ubezwłasnowolnione.Uzyskanie pełnoletności jest możliwe również w trybie szczególnym, a mianowicie w drodze zawarcia przez małoletniego związku małżeńskiego. Biorąc pod uwagę treść art. 10 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego należy zauważyć, iż w ten sposób uzyskać pełnoletność może jedynie małoletnia kobieta, to jest kobieta między 16 a 18 rokiem życia i to tylko z ważnych powodów.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Kategorie