Czy kandydat na członka zarządu w spółce akcyjnej musi spełniać jakieś określone warunki? | Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy Katowice

Czy kandydat na członka zarządu w spółce akcyjnej musi spełniać jakieś określone warunki?

Członkiem zarządu (ale również rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem) spółki kapitałowej, a więc i spółki akcyjnej, zgodnie z przepisem art. 18 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą osiągnięcia pełnoletniości, którą z nielicznymi wyjątkami uzyskuje się po ukończeniu osiemnastu lat.

Nie może być członkiem zarządu (rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem) osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za określone w:

 1. Kodeksie karnym przestępstwa:
  1. przeciwko ochronie informacji,
  2. przeciwko wiarygodności dokumentów,
  3. przeciwko mieniu,
  4. przeciwko obrotowi gospodarczemu,
  5. przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
 2. Kodeksie spółek handlowych przestępstwa:
  1. działania na szkodę spółki (art. 585),
  2. ogłaszania nieprawdziwych danych o funkcjonowaniu spółki (art. 587),
  3. umożliwienia bezprawnego głosowania (art. 590),
  4. nieuprawnionego głosowania (art. 591).

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

 • Znaczniki HTML niedozwolone.
 • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.